Almindelige forretningsbetingelser & husreglement

”Ordnung muss sein” - i det mindste en smule

Brugen af ild og åbent lys er forbudt i hele huset. Enhver overtrædelse straffes med et gebyr på 50 €. En person, som ved uagtsomhed udløser brandalarmen på grund af cigaretrøg eller anden brug af ild eller røg, skal betale de fulde følgeomkostninger for den automatiske indsats af brandvæsenet.

Opbevaring samt tilberedning af fødevarer er af sikkerhedsmæssige og hygiejniske årsager ikke tilladt på værelser uden køkken.

Overhold værelseslydstyrken efter kl. 22:00 af hensyn til sovetiderne – nattero. Du bedes kun lytte til musik eller radio via hovedtelefoner.

Vi gør opmærksom på, at vi er ikke ansvarlige for bagage og værdigenstande. Sørg for at låse værelset, når du forlader det.

Overnatning af personer, som ikke er gæster af huset, er principielt forbudt.

Det er generelt forbudt at medbringe enhver form for alkohol og narkotika.

Det er strengt forbudt at medbringe enhver form for våben.

Ejerne af Flensbed udøver deres ret til privatliv! I hastende tilfælde tillader vi os at betræde værelserne for at udøve vores ret til privatliv for at træffe nødvendige foranstaltninger. Ved krænkelse af privatlivets fred eller manglende overholdelse af husreglementet er vi berettigede til at træffe egnede foranstaltninger for at genskabe ro og orden. Der kan nægtes adgang efter gentagen advarsel eller ved grov tilsidesættelse af husets fred.

Ved beskadigelse eller tilsmudsning af bygninger eller interiør skal den opståede skade erstattes af skadevolderen.

Tabte nøgler faktureres med 100 € og skal omgående betales kontant eller med EC-kort, eller også tilbageholdes beløbet i det depositum, som er betalt forinden.

Tilmeldte gæster kan aftale individuelle ankomsttider med Flensbed-ledelsen. I modsat fald holdes aftalte værelser/senge indtil kl. 20:00. Værelserne er tilgængelige efter kl. 15:00 på ankomstdagen. På afrejsedagen bedes du forlade værelset indtil senest kl. 10:30.

Ved ankomsten bekræfter gæsten, at han/hun har en forsikringsdækning på min. 2 mio. € hos et ansvarsforsikringsselskab og at forsikringsdækningen ligeledes indeholder skader på lejede objekter. På forlangende skal forsikringsselskabet og forsikringsnummeret oplyses.